Przekroczyć próg - Równy dostęp osób niewidomych i słabowidzących do życia społecznego i zawodowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona główna
Czcionka:   A domyślna |A średnia |A duża | zmień kontrast |
Jesteś tutaj: Strona główna » Punkt Aktywności Lokalnej

Punkt Aktywności Lokalnej

Jest to placówka zapewniające beneficjentowi poczucie intymności i bezpieczeństwa, stanowiące przyjazne miejsca otrzymywania wsparcia.


PAL oferuje wiele form pomocy mającej na celu naukę poruszania się po rynku pracy, zdobycie przez BO umiejętności interpersonalnych, aktywizację oraz reintegrację społeczną.


PAL to także podejmowanie próby zaradzenia całemu wachlarzowi dysfunkcji psychospołecznych spowodowanych wydłużającą się izolacją i biernością zawodową i społeczną związaną z niepełnosprawnością. Tym samym skuteczne wprowadzenie osoby niewidomej i niedowidzącej na otwarty rynek pracy wymaga działań o charakterze reintegracji społecznej.


Aktywność, taka jak pomoc w odbudowie więzi z bliskimi, konsultacje indywidualne i grupowe ze specjalistami oraz spotkania z ciekawymi ludźmi, stanowią naukę życia poza miejscem zamieszkania – fundament dla wyjścia z obszaru wykluczenia i powrotu do normalnego funkcjonowania społecznego.


W PAL będzie można zasięgnąć porad specjalistów (psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy, prawnik, informatyk), którzy będą dyżurowali w wyznaczonych godzinach.


PAL jest wyposażony w 4 stanowiska komputerowe (z dostępem do Internetu) w pełni przystosowane do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących.


W PAL znajduje się biblioteczka, która jest na bieżąco uzupełniana o aktualne magazyny dla osób niewidomych i słabo widzących.


Punkt Aktywności Lokalnej znajduje się w ścisłym centrum miasta, ul. Chrobrego 16.

Linki