Przekroczyć próg - Równy dostęp osób niewidomych i słabowidzących do życia społecznego i zawodowego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona główna
Czcionka:   A domyślna |A średnia |A duża | zmień kontrast |
Jesteś tutaj: Strona główna » O projekcie

O projekcie

Projekt „Przekroczyć próg”


Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii publicznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 


Kwota dofinansowania: 1 119 552,20 PLN


Czas realizacji: 01.10.2009 – 30.06.2011


Projekt „Przekroczyć próg” jest inicjatywą partnerską i będzie realizowany w imieniu Miasta Rybnika przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku (lider) oraz Polski Związek Niewidomych – Okręg Śląski.Celem ogólnym projektu jest zapewnienie równego dostępu do życia społecznego i zawodowego osób niewidomych i słabo widzących.

Projekt skierowany jest do 50 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku i przewiduje:

 • poprawę jakości życia poprzez zwiększenie umiejętności społecznych i zawodowych (szkolenia),
 • utworzenie Punktu Aktywności Lokalnej (PAL) w Rybniku przy ul. Chrobrego 16 (ścisłe centrum miasta),
 • wzmocnienie potencjału osobowościowego osób niewidomych i słabo widzących poprzez zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
 • podwyższenie świadomości społecznej wśród mieszkańców Miasta Rybnika m.in. przez utworzenie strony internetowej, rozpowszechnianie ulotek i broszur, organizację promującą równość szans,
 • integrację osób niewidomych i słabo widzących poprzez działalność PAL,
 • odbudowanie bądź wzmocnienie więzi rodzinnych i społecznych BO poprzez ich uczestnictwo w PAL,
 • konsultacje indywidualne i grupowe BO ze specjalistami w PAL,
 • umożliwienie osobom niewidomym i słabo widzącym dostępu do informacji w PAL (internet, czasopisma w języku Braille’a).

 

Szkolenia:

 • wyjazdowy kurs autoprezentacji i wizażu,
 • orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się z białą laską,
 • pismo Braille'a,
 • czynności dnia codziennego i samoobsługi,
 • obsługa PC w oparciu o program udźwiękowiający lub powiększający,
 • kurs samoobrony.

Wszystkie szkolenia będą miały charakter bardzo zindywidualizowany. Dla osób, które nie mogą same dotrzeć na szkolenia przewidziano przewodnika.

PUNKT AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (PAL)
Będzie to placówka zapewniająca beneficjentowi poczucie intymności i bezpieczeństwa, stanowiące przyjazne miejsca otrzymywania wsparcia. PAL będzie oferował m.in.:

 • 4 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.
 • Biblioteczkę.
 • Możliwość konsultacji ze specjalistami.
 • Pokój do rozmów indywidualnych.
 • Sala do spotkań grupowych.

 

W Punkcie Aktywności Lokalnej przewidziano również:

 • Dzień dziecka
 • Turniej szachowy - niepełnosprawni vs pełnosprawni

 

Siedziba: Rybnik, ul. Chrobrego 16, tel. /032/ 755 89 61, pal@przekroczycprog.pl

Linki